Spłać zadłużenie

 

 

 

Spłać zadłużenie

Wpłat można dokonywać w kancelarii w godzinach pracy.

Kancelaria Komornicza w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 lok. 102
26-600 Radom

lub na podany poniżej numer konta bankowego:

Numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
85 1090 1883 0000 0001 4303 2135
w tytule przelewu wskazując dane dłużnika oraz sygnaturę sprawy Km/Kms/Kmp